هضم – گوارش طراحی پنجره تجهیزات ساختمان

هضم – گوارش: طراحی پنجره تجهیزات ساختمان نیویورک اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اجتماعی قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد

براساس این لایحه در سال‌های اخیر این شرکت روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هر سال حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که

قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد

قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد

عبارات مهم : ایران

براساس این لایحه در سال های اخیر این شرکت روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هر سال حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که از این تعداد بیش از 35 هزار نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده است اند.

با تصویب اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت قبور و خدمات در بهشت زهرا زیاد کردن یافت.

به گزارش تسنیم، درجریان هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران لایحه اصلاحیه مصوب تعیین بهای خدمات قابل عرضه در شرکت بهشت زهرا (س) در دستور کر اعضا قرار داده شد و در نهایت بعضی از خدمات این شرکت زیاد کردن پیدا کرد.

قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد

براساس این لایحه در سال های اخیر این شرکت روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هر سال حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که از این تعداد بیش از 35 هزار نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده است اند.

همچنین در سال 96 بیش از 22 هزار نفر از شهروندان تهرانی از سیستم قبر رایگان استفاده کرده اند و خدمت رسانی مستمر و بدون وقفه انجام شده است و علاوه بر این قیمت خدمات قابل ارائه شرکت از سال 90 تابه امروز زیاد کردن نداشته است.

براساس این لایحه در سال‌های اخیر این شرکت روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هر سال حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که

براساس قیمت های پیشنهادی شهرداری، به علت آنکه 95 درصد از ظرفیت قبور فاز دو بهشت زهرا به اتمام رسیده، هزینه قبور باقیمانده فاز 2 از قطعه 200 تا 258 به قیمت 9 میلیون تومان تعیین و درخواست جایگزینی با قیمت گذشته این قطعات می شود.

همچنین پیشنهاد شده است نحوه قیمت در فاز 3 یعنی قطعات 300 تا 325 که تکمیل و تطهیر شده است است تا پرشدن 70 درصد ظرفیت طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازای هر قطعه 100 میلیون ریال، ظرفیت 70 تا 80 درصد از این قیمت به 20 میلیون ریال و در وقت ظرفیت 80 تا 90 درصد 30 میلیون ریال، 90 تا 100 درصد 45 میلیون ریال باشد.

براساس این لایحه تدفین در سایر آرامستان ها مانند مساجد، امامزاده ها و بقاع متبرکه ممنوع است و در صورت دفن مجاز بابت هر متوفی حداکثر 5 درصد مبلغ دریافتی و یا معادل 15 میلیون ریال در وجه شرکت بهشت زهرا باید واریز شود.

قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد

در بخش دیگری از این لایحه پیشنهاد شده است هزینه زیاد کردن هر طبقه قبر در قبور 30 ساله، 5 میلیون تومان، هزینه زیاد کردن هر طبقه در قبور خالی فاز 1 و 2، 5 میلیون تومان، خدمات نگهداری سالیانه آرامگاه ها در بهشت زهرا 650 هزار تومان، هزینه سنگ قبر 100 هزار تومان، هزینه آماده سازی قبر 50 هزار تومان، راه اندازی سنگ قبر 50 هزار تومان، نگهداری متوفی در سردخانه روزانه 20 هزار تومان و تابلوی سر مزار 15 هزار تومان، ترمه 40 هزار تومان و کاور بسته بندی متوفی 20 هزار تومان می باشد.

براساس این لایحه در سال‌های اخیر این شرکت روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هر سال حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | 100 میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs