هضم – گوارش طراحی پنجره تجهیزات ساختمان

هضم – گوارش: طراحی پنجره تجهیزات ساختمان نیویورک اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری گفت: در صورت تقاضای دولت، آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم.

آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری: آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم

عبارات مهم : امنیت

وزیر دادگستری گفت: در صورت تقاضای دولت، آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم.

سرپوش اجتماعی – سید علیرضا آوایی در گفت وگو با ایسنا آیا اراده ای در دولت جهت پیگیری تقاضای مهدی کروبی جهت برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟ اظهار کرد: تا این لحظه نه دولت دراین باره چیزی مطرح نکرده است که من پیگیری کنم و نه قوه قضاییه.

آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم / وزیر دادگستری

وی ادامه داد: اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که عنوان را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم چون وظیفه من پیگیری همین مباحث و هامهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور قضایی است.

در چند روز گذشته مهدی کروبی تقاضای خروج نیروهای امنیتی از منزلش و برگزاری دادگاه علنی داشت که وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات وعده هایی به کروبی دادند و او هم به اعتصاب غذا آخر داد ولی محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد خواسته دوم کروبی( برگزاری دادگاه علنی) گفته است که «تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی هست، عنوان به قوت خود باقی می ماند.» دولت بارها تاکید کرده است که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای راجع به حصر نداشته است.

وزیر دادگستری گفت: در صورت تقاضای دولت، آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم.

واژه های کلیدی: امنیت | کروبی | دادگاه | برگزاری | قوه قضاییه | وزیر دادگستری | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs