هضم – گوارش طراحی پنجره تجهیزات ساختمان

هضم – گوارش: طراحی پنجره تجهیزات ساختمان نیویورک اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار پزشکی زندگی در ارتفاعات خطر خودکشی را زیاد کردن می دهد

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که زندگی در مناطق مرتفع خطر مبتلا شدن به افسردگی و ارتکاب خودکشی را زیاد کردن می دهد. 

زندگی در ارتفاعات خطر خودکشی را زیاد کردن می دهد

زندگی در ارتفاعات خطر خودکشی را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : زندگی

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که زندگی در مناطق مرتفع خطر مبتلا شدن به افسردگی و ارتکاب خودکشی را زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، این مطالعه کم کردن سطح اکسیژن خون به علت فشار کم اتمسفر را توضیحی جهت این زیاد کردن خطرعنوان کرده است.

محققان دانشگاه یوتا در آمریکا که این بررسی را انجام داده اند، می گویند، نتیجه این بررسی به استفاده از درمان هایی جهت کم کردن اثرات سطح پایین اکسیژن خون بر خلق و خو و افکار خودکشی اشاره دارد.

زندگی در ارتفاعات خطر خودکشی را زیاد کردن می دهد

محققان در این مطالعه مدارک قبلی که زندگی در ارتفاعات را با زیاد کردن خطر ارتکاب خودکشی و مبتلا شدن به افسردگی ارتباط می دادند ، بررسی کردند. آنها داده های 12 مطالعه در زمینه ارتباط میان خودکشی یا مبتلا شدن به افسردگی و زندگی در ارتفاعات را تجزیه و تحلیل کردند.

درحالیکه از روش های متفاوتی جهت این مطالعات استفاده شده است بود، ولی زیاد آنها نشان دادند که زندگی در مناطق مرتفع میزان مبتلا شدن به افسردگی و ارتکاب خودکشی را زیاد کردن می دهد.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که زندگی در مناطق مرتفع خطر مبتلا شدن به افسردگی و ارتکاب خودکشی را زیاد کردن می دهد. 

واژه های کلیدی: زندگی | محققان | خودکشی | مطالعه | افسردگی | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs